Schaap met 5 poten

Als projectmanager wordt er veel van je gevraagd. Je moet passende opleidingen hebben gevolgd en zo mogelijk hiervoor certificaten hebben behaald, kennis van de betreffende branche bezitten en niet te vergeten een flinke …dosis ervaring meenemen. Nu is dit op zich nog niet zo bijzonder want dit geldt voor de meeste functies maar als projectmanager zijn er ook nogal wat verwachtingen waar je aan moet voldoen. Je vervult een coördinerende rol, je bent de spin in het web van het project waardoor je met veel mensen te maken hebt. Door je coördinerende en sturende rol hebben al deze mensen bepaalde verwachtingen van je. Stuk voor stuk vinden ze dat je over bepaalde vaardigheden moet beschikken om het project goed te kunnen besturen. Hiervan zou je kunnen zeggen: ‘dat is toch logisch?’ en daar moet ik je deels gelijk in geven. Maar als we kijken naar de verschillende verwachtingen die de projectmedewerkers hebben met betrekking tot de persoonlijke vaardigheden van de projectmanager zien we iets opmerkelijks: de individuele verwachtingen lopen zo uiteen dat de projectmanager een schaap met vijf poten moet zijn. Hij moet een bestuurder zijn, een mentor, een stimulator, een controleur een bemiddelaar, een innovator en ga zo maar door.

Tijdens praktijkdagen van de leergang ‘Succesvol Projectmanagement’ doe ik vaak één van de vele testjes over teamrollen en persoonlijke vaardigheden. We laten de betreffende test invullen met de gedachte waaraan de projectmanager moet voldoen vanuit de visie van de deelnemer. Daarna werken we de individuele resultaten centraal uit en zien we daar altijd het profiel van het schaap met de 5 poten uit komen: de projectmanager moet over alle mogelijke vaardigheden beschikken om door het projectteam als competent te worden bestempeld. Geen realistische weergave natuurlijk.

Toch is deze waarneming niet nutteloos. Ten eerste kan inzichtelijk worden gemaakt waar binnen het projectteam de meeste behoefte aan is zodat daar nadrukkelijk op kan worden gestuurd. Ten tweede is het voor de projectmanager interessant wanneer hij zijn werkelijke persoonlijke profiel vergelijkt met het ‘gemeenschappelijke’ gewenste profiel en daarbij zijn minder sterke punten inzichtelijk maakt. Op deze ontbrekende vaardigheden kan hij extra mensen of middelen inzetten om het project toch te optimaal te besturen.

Samengevat is het belangrijk om je als projectmedewerker bewust te zijn van de verwachtingen die je hebt van je projectmanager en dat andere teamleden daar zeer waarschijnlijk andere verwachtingen bij hebben. Als projectmanager moet je je bewust zijn van de gewenste vaardigheden en duidelijk inzichtelijk maken waar je minder sterke kanten zitten zodoende hier extra op te sturen.

Vergeet vooral het belangrijkste niet: een projectmanager is ook maar een mens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *