De noodzaak van integraal projectmanagement

Het is niet de eerste keer dat er op deze website geschreven wordt over het belang van Integraal Project Management: en het zal ook wel niet de laatste keer zijn, zo is mijn vermoeden. Want dat is waar ik het in dit artikeltje kort met u over wil hebben. Integraal Project Management of, zoals ik het graag aan tafel bij onze opdrachtgevers in goed Nederlands noem: “Business Aligned IT Project Management”.

Maar al te vaak zien we, nog steeds, dat binnen veel bedrijven en organisaties het projectmatig werken vooral iets is van en door de afdeling IT. Dat dit in sommige gevallen gunstig lijkt uit te pakken (gemeten in aantallen succesvol afgeronde projecten: waarbij de betekenis van het woord ‘succesvol’ in dit artikel maar even in het midden wordt gelaten) lijkt eerder een toevalstreffer dan het resultaat van doordacht beleid. Toch is de gedachte om het projectmatig werken (bij specifieke type bedrijven en organisaties) ‘toch vooral iets van IT te laten zijn’ niet zo’n hele vreemde. Immers, het is de IT afdeling waar ze al een aantal decennia gewend zijn om grote veranderingen projectmatig uit te voeren. Of het nu gaat om de vervanging van werkplekken, de implementatie van een ERP-systeem of de migratie naar de cloud: stuk voor stuk uitgevoerd als project, stuk voor stuk geleid door een IT-Project Manager.

Maar tijden veranderen. Ik zal het woordje ‘crisis’ hier niet introduceren maar zal het wat algemener houden en me beperken tot het citeren van Darwin: “It’s not the strongest of species that survive nor the smartest, but the ones that adapt the easiest”. In onze continue veranderende en alsmaar verder globaliserende wereld lijkt projectmatig werken hét business process voor de komende 10 jaar te zijn. Starre silo-achtige organisaties zijn amper in staat om snel en flexibel te reageren op continu veranderende (markt)omstandigheden. Dit impliceert dat organisaties waar ze tot dusverre project management competenties als een IT-aangelegenheid beschouwden een slag te maken hebben. Dat begint met het creëren van awareness, met name aan de business zijde: het is volstrekt onvoldoende om te veronderstellen dat “zij van IT” dit wel eventjes gaan oplossen (over ‘opdrachtgeverschap’ is er ook al het nodige geschreven op deze website – en ook niet zomaar!). Uiteraard zijn er de nodige nuances aan te brengen en gaat de ene organisatie anders om met haar IT dan de andere (organisaties die IT als ‘business enabler’ beschouwen zullen er vast anders in zitten dan organisaties die IT als onontkoombaar ‘cost center’ zien). Maar het besef dat het alert reageren op veranderingen door de combinatie business-IT zal moeten gebeuren is van eminent belang voor iedere organisatie.

Om een eerste slag te maken in het creëren van die eerder genoemde awareness, gebruik ik bovenstaande praatplaat. De plaat, die niet pretendeert volledig te zijn, benoemd de ‘aspecten’ die in de context van projectmatig werken belangrijk zijn. Zaak is het om samen met de gesprekspartner aan tafel te gaan onderzoeken in hoeverre deze aspecten geborgd zijn binnen de betreffende organisatie. Waar aspecten zitten die verder dóór ontwikkeld zouden moeten worden. Om zo een vertrekpunt te hebben. Een startpunt om uiteindelijk te komen tot ‘Business Aligned IT Project Management’.

R.M.E. (Roeland) Ravesteijn BICT MSc
Managing Partner Aranea

 

1 thought on “De noodzaak van integraal projectmanagement”

Job 5 jaar ago

Leuk artikel en inhoudelijk sterk. Voor het succesvol opleveren van project is een integrale aanpak noodzakelijk. Het succesvol samenwerken tussen verschillende vakmensen en afdelingen beperkt de faalkosten en zorgt voor een betere projectresultaat. Voor het plannen en beheersen van projecten gebruiken wij daarom Invantive Vision en Invantive Estate.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *