Bewustwording door gaming

In eerdere artikelen op deze website stond ik stil bij het belang van integraal project management of, zoals ik dat toen noemde, “Business Aligned IT Project Management”. Het idee erachter is weinig baanbrekend: projecten binnen organisaties worden pas dán succesvol, als er een bedrijfsbrede acceptatie voor de verschillende de projectmanagement processen en rollen gerealiseerd is. Maar hoe krijg je nou de hele organisatie met de neus in dezelfde richting? Of, beter gezegd, hoe maak je alle betrokkenen nou bewust van het nut van bepaalde aspecten, en hoe kun je een eventueel gebrek aan benodigde kennis-en-kunde op een niet-bedreigende wijze zichtbaar krijgen? Een beproefd middel hiervoor blijkt ‘Business Simulation Gaming’ te zijn.

Simulatie

‘Business Simulation Gaming’, ook wel ‘serious gaming’ genoemd, is een concept waarbij een groep spelers een bepaald simulatiespel speelt, vaak een hele dag, meestal in een aantal rondes, waarbij het de bedoeling is dat binnen dat spel een bepaald doel bereikt wordt. Binnen het spel krijgen de verschillende spelers een bepaalde rol toebedeeld en het is dan de bedoeling dat door afstemming en samenwerking in gezamenlijkheid dat bepaalde doel daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Een concreet voorbeeld van zo’n spel is de zogenoemde ‘Challenge of Egypt’. Dit spel speelt zich af in het oude Egypte van 3.000 jaar voor Christus. De farao geeft opdracht tot het bouwen van zijn piramide en vervolgens krijgen de verschillende deelnemers van het spel allemaal een rol toebedeeld, variërend van Hoge Priester tot voorman bij de mijn. De bouw verloopt niet helemaal vlekkeloos, soms staat het waterpeil in de Nijl te laag zodat de benodigde stenen niet vervoerd kunnen worden, soms worden de legers die belast zijn met de bouw van de piramide weggeroepen om ergens oorlog te gaan voeren en soms wordt de bouw geteisterd door zwermen sprinkhanen. Gebeurtenissen die door de spelleider af- en aangeschakeld kunnen worden. Om zo situaties te creëren waar de deelnemers oplossingen voor aan zullen moeten dragen. Met maar één doel voor ogen: de farao zijn piramide geven. Binnen tijd, budget en volgens zijn wensen (‘scope’, zogezegd).

Projectspecifiek

Aangezien dit een column op ‘projectenmanagen.nl’ is, heeft u de link tussen het bouwen van de piramide en ‘een willekeurig project’ al lang gelegd natuurlijk. Want daarin schuilt de kracht van simulation games: mensen uit hun vertrouwde context halen en in een totaal onwaarschijnlijke setting in aanraking laten komen met praktische projectaspecten. Zoals het niet meer kunnen beschikken over resources (de legers moeten gaan vechten in plaats van bouwen), het moeten managen van serieuze scope wijzigingen (de farao wil na 20 jaar de piramide een kwart slag draaien zodat hij met z’n gezicht in de zon ligt) en het tacklen van budget issues (waar moet de extra kleine piramide voor de farao’s vrouw van bekostigd worden?). Waarbij het verfrissend kan zijn om vóóraf te bedenken dat de persoon die normaliter als opdrachtgever fungeert, nu maar eens de rol van PM te geven. En vice versa. Of waarbij het helpt om teams te formeren die straks ook een écht project samen moeten gaan doen: de ‘teambuilding’-kracht van gaming is vaak ongekend.

Gaming kan voor vele doeleinden toegepast worden. Op het vlak van project management is een groot aantal games voorhanden. Een prima startmoment voor het creëren van draagvlak, om te werken aan teambuilding, maar bovenal voor het stimuleren van bewustwording.

 

Roeland Ravesteijn BICT MSc*

Partner bij Aranea

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *